کتاب بی نظیر Windows Administration at the Command Line


کتاب Windows Administration at the Command Line مرجع کاملی از دستورات خط فرمان برای ویندوز ویستا، 2003، 2000، XP می باشد. در این منبع یاد می گیرید کارهایی از جمله تعیین محل فایل ها، چک وضعیت، مانیتورینگ را بوسیله ی اسکریپت انجام دهید و در وقتتان صرفه جویی کنید.

سرفصل ها:

Part 1 • Standard Windows Utilities

Chapter 1: Using the Command Line Effectively

Chapter 2: Completing Data-Specific Tasks

Chapter 3: Discovering the System Status

Chapter 4: Locating Files and Other Resources

Chapter 5: Securing and Monitoring a System

Chapter 6: Using Developer and Low-Level Utilities

Part 2 • Using Windows Automation

Chapter 7: Creating CMD and BAT Files

Chapter 8: Working with Scripts

Chapter 9: Scripting for Active Directory

Chapter 10: Using Task Scheduler Effectively

Chapter 11: After Hours Automation Scripting

Part 3 • Relying on Third Party Automation

Chapter 12: Obtaining Command Prompt Enhancers

Chapter 13: Increasing Productivity at the Command Line

Chapter 14: Editing and Compiling Batch Files and Scripts

Part 4 • Working with the .NET Framework Utilities

Chapter 15: Understanding the .NET Framework Versions

Chapter 16: Configuring the .NET Framework

Chapter 17: Configuring ASP.NET

Part 5 • Windows Vista Special Features Preview

Chapter 18: Using Windows PowerShell

Chapter 19: Working with Windows PowerShell

مشخصات:

نویسنده: John Paul Mueller

ناشر: Sybex

سال نشر: 2006

تعداد صفحات: 651

حجم: 8.7 MB

آموزشآموزش ها

adminAdministratorCMDwindows adminWindows Administration at the Command Lineدانلود کتاب Windows Administration at the Command Lineدانلود کتاب مدیریت ویندوز با خط فرمانکتاب Command Lineکتاب خط فرمانکتاب های مایکروسافت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!