شرکت نرم افزاری اورنگ پارس نمایندگی رسمی شرکت مبین نت در تهران و شرق تهران می باشد.