هوش مصنوعی ChatGPT و مشکلات آموزشی

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی ChatGPT مشکلاتی را برای اساتید و معلمان بوجود آورده و دانشجویان و دانش آموزان از این هوش مصنوعی برای حل تمارین خود استفاده می کنند .
حال این موضوع سبب شده که اساتید به فکر راه حلی برای این موضوع باشند. لذا اساتید تکالیفی می دهند که دانشجویان و دانش آموزان از این هوش مصنوعی در انجام این تکالیف کمک بگیرند.

#هوش_مصنوعی

اخبار

AIChatGPTCHATGPT AIgoogle AIMicrosoft AIهوش مصنوعیهوش_مصنوعی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!