دورکاری

دورکاری

دورکاری راه بنداز!!!

نگران فروشت هستی؟ کرونا روچیکار میکنی؟ سلامتی پرسنلت مهمه؟ راه حلی برای محدودیت های کرونایی داری؟؟!؟ دورکاری راه بنداز :-) این یه فرصته با راه اندازی دورکاری 1-از کاهش فروشت جلوگیری میشه 2-تلفن مشتریات از دست نمیره 3-سلامتی کارمندانت هم تضمین مشه 4-محدودیت های کرونایی هم تائیری برات نداره تلفن رو بردار و با ما تماس بگیر از تیم ما مشاوره بگیر، رایگانه !!! :-) 09195109114 ... ادامه مطلب